a co więcej


a co więcej
a co więcej {{/stl_13}}{{stl_8}}spój. {{/stl_8}}{{stl_7}}'wyrażenie łączące zdanie współrzędne bądź części zdań o treści uzupełniającej, podkreślające ważność, istotność, często nieoczekiwany charakter wprowadzanych treści': {{/stl_7}}{{stl_10}}Było mu zimno, a co więcej był głodny. Ania miała złe wyniki w nauce, a co więcej była leniwa. Jest to rzecz kosztowna, a co więcej niskiej jakości. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • więcej — I {{/stl 13}}{{stl 23}}ZOB. {{/stl 23}}{{stl 33}}dużo {{/stl 33}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}więcej II {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł. {{/stl 8}}{{stl 7}} wyraz wzmacniający przeczenie w zdaniach zaprzeczających; znów, ponownie,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • więcej — 1. «stopień wyższy od dużo, wiele» a) «oznacza zwiększoną względem czegoś liczbę, ilość, miarę; przysłówek używany także w porównaniach (zwykle ze sprecyzowaniem stopnia zwiększenia czegoś, z określeniem dolnej granicy); ponad stan dotychczasowy» …   Słownik języka polskiego

  • więcej — Mieć więcej szczęścia niż rozumu zob. szczęście 5. Więcej was matka nie miała? zob. matka 7 …   Słownik frazeologiczny

  • Jeszcze Więcej Seksistowskich Piosenek — Infobox Album | Name = Jeszcze Więcej Seksistowskich Piosenek Type = Album Artist = Anti Dread Released = 2005 Recorded = 2005 Genre = Punk rock Length = Label = Jimmy Jazz Records Producer = Zdzisław Jodko Reviews = Last album = 14… …   Wikipedia

  • mniej więcej — {{/stl 13}}{{stl 8}}mod. {{/stl 8}}{{stl 7}} tym słowem mówiący sygnalizuje, że wskazany zasięg przestrzenny lub czasowy czegoś, wielkość, liczba, miara itp. mają wartość przybliżoną; w przybliżeniu, około : {{/stl 7}}{{stl 10}}On jest mniej… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • co więcej — {{/stl 13}}{{stl 8}}oper. met. {{/stl 8}}{{stl 7}} zapowiada dodanie nowych treści, w jakiś sposób ważniejszych od treści poprzedzających to wyrażenie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Mając lat siedemdziesiąt, był w znakomitej kondycji, co więcej, uprawiał… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • mieć więcej szczęścia niż rozumu — {{/stl 13}}{{stl 7}} mieć szczęście, odnieść sukces mimo braku ostrożności, beztroski, niewielkiego wkładu pracy : {{/stl 7}}{{stl 10}}Miałeś więcej szczęścia niż rozumu, że nie spadłeś. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ni mniej, ni więcej — {{/stl 13}}{{stl 7}} właśnie tyle, dokładnie tyle : {{/stl 7}}{{stl 10}}Miała ni mniej, ni więcej, tylko dwadzieścia lat. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • dużo — więcej 1. «w wielkiej ilości, liczbie; wiele, mnóstwo» Dużo czasu, pieniędzy, pytań. Dużo jeść, spać, pracować. Zrobić komuś dużo dobrego, złego. Spotkało kogoś dużo dobrego, złego. Dużo ludzi idzie, szło. Mieć dużo spraw do załatwienia. ◊ Dużo… …   Słownik języka polskiego

  • przeszło — «więcej niż…; ponad» Dom stał przeszło sto lat. Miała już spore, przeszło roczne dziecko. Nie widzieliśmy się od przeszło dwóch tygodni …   Słownik języka polskiego